Căsătoria în secolul XXI: O perspectivă interdisciplinară

Căsătoria în secolul XXI

Căsătoria a fost întotdeauna un pilon central al societății, însă în secolul XXI, aceasta a suferit transformări semnificative. Schimbările sociale și culturale au remodelat percepțiile și practicile legate de căsătorie, făcând-o una dintre multele opțiuni legitime pentru organizarea relațiilor de cuplu și reproducere.

Dezvoltarea Căsătoriei În ultimii 50 de ani, căsătoria a trecut de la o instituție centrală la una dintre numeroasele forme de organizare a relațiilor intime. Declinul ratei căsătoriilor, creșterea coabitării fără căsătorie și a nașterilor în afara căsătoriei, amânarea căsătoriei și ratele ridicate ale divorțului sunt toate indicii ale acestei evoluții.

Căsătoria vs. Cohabitarea Căsătoria legală și coabitarea reprezintă două forme distincte de uniune. Căsătoria este recunoscută legal de o entitate statală, în timp ce coabitarea denotă două persoane necăsătorite care trăiesc împreună într-o uniune consensuala. Normele sociale și comportamentele legate de structura familiei s-au schimbat considerabil, cu o creștere a gospodăriilor monoparentale și a coabitării.

Impactul Financiar asupra Relațiilor Problemele financiare și relațiile romantice adulte se intersectează în moduri importante. Trăind cu un partener romantic, fie în căsătorie, fie în coabitare, poate modifica abordarea problemelor financiare. De asemenea, problemele financiare pot influența calitatea relației.

Concluzie Căsătoria continuă să fie un subiect de interes major pentru cercetători, lideri religioși, politicieni și clinicieni. Deși există scepticism cu privire la utilitatea promovării căsătoriei ca ideal, majoritatea specialiștilor sunt de acord că coexistența actuală a căsătoriei cu multiple forme de alte opțiuni de relație și creștere a copiilor este fără precedent.

Psiholog Cluj – Psiholog Cluj-Napoca

Cabinet Individual de Psihologie Stela Neamt

Bibliografie

  1. Helms, H. M. (2013). Marital Relationships in the Twenty-First Century. In G. W. Peterson and K. R. Bush (Eds.), Handbook of Marriage and Family, Third Edition (pp. 233 – 254). Springer Publishing Company.
  2. Dew, J. (2021). Ten Years of Marriage and Cohabitation Research in the Journal of Family and Economic Issues. Journal of Family and Economic Issues, 42, 52–61.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *